Het spel met vorm kleur, vorm en compositie blijft boeien. Ik werk met het thema 'verschijnen/verdwijnen', dit zowel in praktisch technische zin als op het beschouwlijke vlak. De mensfiguur speelt als portret/model een centrale rol.

www.bengame.nl,

galerie Beeldend Gesproken Amsterdam